Urząd zamknięty do odwołania

Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, Urząd Gminy w Kaliskach z dniem 23 marca zamknięto dla interesantów. Dlatego prosimy o załatwienie pilnych spraw telefonicznie, drogą mailową, poprzez e-PUAP, bądź odłożenie ich na późniejszy termin.  Numery telefonów do wszystkich pracowników dostępne są TUTAJ.

Tymczasowe zasady odbioru dowodów osobistych. Ze względu na zagrożenie koronawirusem dowody będzie można otrzymać w urzędzie gminy w poniedziałek, wtorek, czwartek piątek, wyłącznie w godzinach 8.00 - 10.30, w środę od godziny 14.30 – 16.30. Aby odebrać dokument należy zadzwonić do Urzędu tel. 58 5989201, potwierdzić dostępność dowodu i umówić termin jego odbioru. W przypadku uzyskania odpisu aktu urodzenia, zgłoszenia zgonu należy kontaktować się telefonicznie w celu umówienia indywidualnej wizyty.

Jednocześnie prosimy przedsiębiorców o składanie elektronicznych wniosków bezpośrednio do CEiDG. Do odwołania nie ma możliwości składania papierowych wniosków w Urzędzie.

Accessibility

Konsultacje Społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska”

 

http://www.kaliska.pl/konsultacje-spoleczne-dotyczace-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-kaliska

http://kaliska.pl/konsultacje-spoleczne-w-sprawie-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-kaliska

 

Informacja na temat spotkania konsultacyjnego:

http://www.kaliska.pl/zebranie-wiejskie-w-solectwie-dabrowa

 

Spotkanie konsultacyjne w Dąbrowie

http://www.kaliska.pl/nowa-jakosc-konsultacji-spolecznych-w-planowaniu-przestrzennym-w-gminie-kaliska-spotkanie-konsultacyjne-w-dabrowie

 

Mapa interaktywna:  

http://mpzp.gis-net.pl/gm/kaliska

 

Warsztaty konsultacyjne- planowanie przestrzenne w Gminie Kaliska

Zaproszenie na warsztaty dot. konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym

Punkt konsultacyjny-planowanie przestrzenne w Gminie Kaliska

Zaproszenie na warsztaty dot. konsultacji spolecznych w planowaniu przestrzennym

 

                                                                       II Edycja

Konsultacje społeczne ,,MPZP dla terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Dąbrowa''

Badanie ankietowe: http://kaliska.pl/badanie-ankietowe-w-sprawie-projektu-miejscowego-planu-dla-terenow-zwirowni

 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dokumentu planistycznego pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Dąbrowa, gmina Kaliska”.

http://kaliska.pl/ogloszenie-o-przeprowadzeniu-konsultacji-spolecznych-dokumentu-planistycznego-pn-miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-dla-terenow-eksploatacji-kruszywa-naturalnego-w-miejscowosci-dabrowa-gmina-kaliska

 

 

Rozbudowa aplikacji mapowej – System Informacji Przestrzennej

http://www.kaliska.pl/rozbudowa-aplikacji-mapowej-system-informacji-przestrzennej

 

 

„Broszura informacyjna- O co chodzi w planowaniu przestrzennym”

/media/pliki/pliki/kaliska-broszura-ostateczny-podglad.pdf

 

Raport z badań społecznych

/media/pliki/wnioski/kaliska-wyniki-ankiety.pdf

/media/pliki/wnioski/raport-kaliska.pdf

 

Analiza uwarunkowań środowiskowych oraz materiałów wykorzystanych do uzyskania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji piasku ze złoża "DĄBROWA" na dz. nr 80 i 93 obręb Dąbrowa

/media/pliki/wnioski/a-analiza-uwarunkowan-srodowiskowych-przedsiewziecia-eksploatacji-piasku-ze-zloza-dabrowa.pdf

 

Spotkanie otwarte w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie dot. projektu mpzp dla terenów żwirowni

http://kaliska.pl/zaproszenie-na-spotkanie-dot-projektu-mpzp-dla-terenow-zwirowni

 

Plakat i ulotka dot. spotkania otwartego świetlicy wiejskiej w Dąbrowie

/media/pliki/inne/plakat-rozszerzenie.pdf

/media/pliki/inne/ulotka-rozszerzenie.pdf

 

Spotkanie otwarte w Dąbrowie w ramach konsultacji społecznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów planowanej żwirowni.

http://kaliska.pl/spotkanie-otwarte-na-temat-zwirowni-w-dabrowie

 

Raport ze spotkania konsulatacyjnego

Raport.pdf

 

Zestawienie wniosków, pomysłów, opinii zgłoszonych w trakcie spotkania konsultacyjnego

Zestawienie.pdf