Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Zarządzanie kryzysowe

Siedziba Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego:

 

Urząd Gminy Kaliska

ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska

tel. 58/5889201, Fax 58/5889206

e-mail: sekretariat@kaliska.pl

             wojt@kaliska.pl

 

Telefony alarmowe:
 

998 (Straż Pożarna)

997 (Policja)

999 (Pogotowie Ratunkowe)

991 (Pogotowie Energetyczne)