Urząd zamknięty do odwołania

Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, Urząd Gminy w Kaliskach z dniem 23 marca zamknięto dla interesantów. Dlatego prosimy o załatwienie pilnych spraw telefonicznie, drogą mailową, poprzez e-PUAP, bądź odłożenie ich na późniejszy termin.  Numery telefonów do wszystkich pracowników dostępne są TUTAJ.

Tymczasowe zasady odbioru dowodów osobistych. Ze względu na zagrożenie koronawirusem dowody będzie można otrzymać w urzędzie gminy w poniedziałek, wtorek, czwartek piątek, wyłącznie w godzinach 8.00 - 10.30, w środę od godziny 14.30 – 16.30. Aby odebrać dokument należy zadzwonić do Urzędu tel. 58 5989201, potwierdzić dostępność dowodu i umówić termin jego odbioru. W przypadku uzyskania odpisu aktu urodzenia, zgłoszenia zgonu należy kontaktować się telefonicznie w celu umówienia indywidualnej wizyty.

Jednocześnie prosimy przedsiębiorców o składanie elektronicznych wniosków bezpośrednio do CEiDG. Do odwołania nie ma możliwości składania papierowych wniosków w Urzędzie.

Accessibility

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kaliskach

W 2012 roku zrealizowano I etap projektu polegający na adaptacji poddasza budynku gimnazjum w Kaliskach na potrzeby środowiskowego domu samopomocy. Gmina pozyskała na ten cel środki z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w kwocie 343.000 zł. Wykonawcą tych prac była firma PHU NOVA Henryk Lewiński z Nowej Wsi Rzecznej.

Łącznie zagospodarowano 282,39 m2 powierzchni, w ramach czego powstały: trzy sale wielofunkcyjne, pokój psychologa, jadalnia,  kuchnia, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, sala ogólna, pokój terapeuty, dwa pokoje do treningów całodobowych.

 

Celem projektu jest zaspokajanie potrzeb życiowych i społecznych 30 osób niepełnosprawnych oraz dążenie do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem lokalnym.

W 2013 roku planowane jest wyposażenie pomieszczeń, w ramach kolejnego, 100% dofinansowania ze środków wojewódzkich w kwocie 248.650 zł.

Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach zaplanowano w grudniu 2013 r.