Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kaliskach

W 2012 roku zrealizowano I etap projektu polegający na adaptacji poddasza budynku gimnazjum w Kaliskach na potrzeby środowiskowego domu samopomocy. Gmina pozyskała na ten cel środki z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w kwocie 343.000 zł. Wykonawcą tych prac była firma PHU NOVA Henryk Lewiński z Nowej Wsi Rzecznej.

Łącznie zagospodarowano 282,39 m2 powierzchni, w ramach czego powstały: trzy sale wielofunkcyjne, pokój psychologa, jadalnia,  kuchnia, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, sala ogólna, pokój terapeuty, dwa pokoje do treningów całodobowych.

 

Celem projektu jest zaspokajanie potrzeb życiowych i społecznych 30 osób niepełnosprawnych oraz dążenie do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem lokalnym.

W 2013 roku planowane jest wyposażenie pomieszczeń, w ramach kolejnego, 100% dofinansowania ze środków wojewódzkich w kwocie 248.650 zł.

Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach zaplanowano w grudniu 2013 r.