Accessibility
UE

I Edycja

Gmina Kaliska rozpoczęła realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku Kaliskiego Centrum Historyczno-Edukacyjnego i oddziałów Przedszkolnych wraz z budową łącznika i niezbędną infrastrukturą techniczną.

 

Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych, z którego Gmina Kaliska uzyskała wsparcie w formie promesy finansowanej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 3.612.500,00 zł. Realizatorem programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa Centrum Historyczno-Edukacyjnego w Kaliskach wraz z dwoma oddziałami przedszkolnymi i łącznikiem do istniejącego przedszkola. Zadanie przewiduje także wykonanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej (dojścia, ogrodzenie, dojazd wraz z parkingiem, zbiornik na wody opadowe). Pomieszczenia przedszkolne skomunikowane będą z nowym Centrum tworząc kompleksowe miejsce spełniające funkcje edukacyjne, historyczne i kulturalne.

 

Całkowita wartość zadania wynosi 4.316.540,00 zł. Planowana data zakończenia inwestycji to wrzesień 2023 roku.