Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Straż pożarna

Gminny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych powołano w 1994 roku. W jego skład weszły działające jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych:

- OSP Kaliska

- OSP Piece

- OSP Iwiczno.

Siedzibą Gminnego Związku jest remiza OSP Kaliska (tel. 58 5889257).

Funkcję Prezesa Związku Gminnego pełni Henryk Puławski, Prezesa OSP Kaliska sprawuje Krzysztof Stoba. Prezesem OSP Iwiczno jest Franciszek Szandrach, a OSP Piece – Marek Kosecki.

Od 1995 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Kaliskach włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 

          

 

Numer alarmowy 998, 112