Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Skrzynka podawcza

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA GMINY KALISKA

Uprzejmie informujemy, iż ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA Gminy Kaliska działa w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Jest  to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej.

Dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu w Kaliskach poprzez usługę ePUAP odbywa się poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie:

http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=UGKaliska

 

Co zrobić aby załatwiać sprawy z urzędem przez Internet za pomocą bezpłatnego podpisu elektronicznego?

 

Wystarczą 3 kroki!

 

 

 

 Pomoc:

  1. Jak założyć konto w serwisie ePUAP (elektroniczna platforma usług administracji publicznej)? – zobacz
  2. Jak założyć profil zaufany? – zobacz