Accessibility
UE

II Edycja

Zadanie 1 :

Gmina Kaliska rozpoczęła realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont dróg gruntowych w technologii ułożenia nawierzchni z płyt Yomb na terenie gminy Kaliska”. Zadanie to jest dofinansowane w 95% ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość umowy opiewa na kwotę 4.404.706,88 zł brutto.

W ramach zadania zostaną wykonane:
1) Remont drogi na odcinkach od miejscowości Dąbrowa do miejscowości Strych;
2) Remont drogi na odcinkach od mostu w Młyńsku na rzece Wda do miejscowości Młyńsk
do działki nr 78/3 obręb Iwiczno;
3) Remont drogi na odcinkach od działki 233/5 obręb Cieciorka w kierunku do jeziora Kazubskiego i drogi przy osiedlu domków letniskowych,
4) Remont dróg na odcinkach od miejscowości Cieciorka od asfaltu w kierunku do miejscowości Kazub.
Łącznie Wykonawca dokona utwardzenia dróg z płyt Yomb o długości 5,44 km i powierzchni 26625 m2.

 

Zadanie 2:

Gmina Kaliska rozpoczęła realizację zadania inwestycyjnego  pn. „Budowa dróg wraz z rozbudową lub budową podziemnego zbiornika retencyjnego miejscowości Kaliska zagospodarowanie placów i parkingu” Zadanie to jest dofinansowane kwotą 5.000.000,-złotych ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych.  Inwestycja potrwa do końca 2023 roku i zakłada budowę lub przebudowę ulicy Jasnej, Spacerowej, Poprzecznej oraz rozbudowę podziemnego zbiornika retencyjnego przy ulicy Malinowej. Ulice będą połączone ciągami pieszymi lub pieszo - jezdnymi. Inwestycja obejmuje także sieć kanalizacji deszczowej ulic z odprowadzeniem wód do zbiornika podziemnego retencyjnego. Budowa lub rozbudowa zbiornika retencyjnego wynika z występujących coraz częściej podtopień lokalnych. W ramach inwestycji zostanie wykonany parking przy budynku Urzędu Gminy w Kaliskach i zostaną zagospodarowane place przy ulicy Spacerowej jako parkingi lub miejsce wypoczynku lub teren rekreacji.