Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Plac zabaw przy ZOW Piece

Budowa placu zabaw przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Piecach

 

 

Gmina Kaliska otrzymała 50% dofinansowanie z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na budowę placu zabaw przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Piecach. Zadanie realizowane jest w 2013 r. Planowana wartość inwestycji: 112 tys. zł. Wykonawcą prac jest firma HD Budownictwo Daniel Czerwicki z Kalisk.

Celem zadania jest stworzenie miejsca zabaw dla najmłodszych uczniów, a przede wszystkim poprawa ich rozwoju ruchowego.