Urząd zamknięty do odwołania

Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, Urząd Gminy w Kaliskach z dniem 23 marca zamknięto dla interesantów. Dlatego prosimy o załatwienie pilnych spraw telefonicznie, drogą mailową, poprzez e-PUAP, bądź odłożenie ich na późniejszy termin.  Numery telefonów do wszystkich pracowników dostępne są TUTAJ.

Tymczasowe zasady odbioru dowodów osobistych. Ze względu na zagrożenie koronawirusem dowody będzie można otrzymać w urzędzie gminy w poniedziałek, wtorek, czwartek piątek, wyłącznie w godzinach 8.00 - 10.30, w środę od godziny 14.30 – 16.30. Aby odebrać dokument należy zadzwonić do Urzędu tel. 58 5989201, potwierdzić dostępność dowodu i umówić termin jego odbioru. W przypadku uzyskania odpisu aktu urodzenia, zgłoszenia zgonu należy kontaktować się telefonicznie w celu umówienia indywidualnej wizyty.

Jednocześnie prosimy przedsiębiorców o składanie elektronicznych wniosków bezpośrednio do CEiDG. Do odwołania nie ma możliwości składania papierowych wniosków w Urzędzie.

Accessibility

Konkurs na opracowanie Eko Szlaków- rozstrzygnięty!

 

Dnia 16 stycznia br. komisja dokonała oceny prac konkursowych na opracowanie Eko Szlaków. Konkurs polegał na wykonaniu opisu szlaku turystycznego pieszego bądź rowerowego najlepiej ukazującego walory przyrodniczo-turystyczne gminy, a także wartości kulturowe i historyczne.


Wyniki konkursu:
I miejsce- Karolina Kasprzak „Szlak Bociani”, ZSP Kaliska,
wyróżnienie-Klub Miłośników Przyrody „Kaliski Szlak Rowerowy”, ZOW Piece,
wyróżnienie- Marcin Krause „Szlak Kaliski”, ZSP Kaliska.