Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Historia Gminy Kaliska

"Tereny dzisiejszej gminy Kaliska były zamieszkiwane już w zamierzchłej przeszłości..." - tymi słowami zaczyna się jeden z rozdziałów książki - monografii autorstwa Pana Krzysztofa Kowalkowskiego pt. "Z dziejów GMINY KALISKA oraz wsi do niej należących" ; Wydawnictwo Region, Gdynia 2010.

 

 

Pan Krzysztof Kowalkowski to osoba znana i ceniona w naszym regionie, autor wielu monografii kociewskich wsi i parafii, działacz społeczny oraz laureat szeregu nagród i wyróżnień, między innymi - Nagrody Starosty Starogardzkiego „Kociewski Gryf" dla Twórcy Roku 2012.

 

Monografia "Z dziejów GMINY KALISKA oraz wsi do niej należących"  to pozycja obszerna, ukazująca historię gminy od pradziejów do czasów współczesnych, zarówno w ujęciu ogólnym, jak i szczegółowym -  każdej wsi i miejscowości położonej na terenie gminy. To również historia gminnych organizacji, zakładów pracy,  jednostek organizacyjnych, parafii, stowarzyszeń itd. Książka zawiera też wiele ciekawych fotografii i wspomnień mieszkańców, a także bardzo bogatą i użyteczną bibliografię.

 

Poniżej podajemy Państwu część opisu dziejów gminy i zapraszamy do bliższego zapoznania się z naszą historią. Monografię można zakupić w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach. 

 

Dzieje gminy Kaliska  - do pobrania