Urząd zamknięty do odwołania

Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, Urząd Gminy w Kaliskach z dniem 23 marca zamknięto dla interesantów. Dlatego prosimy o załatwienie pilnych spraw telefonicznie, drogą mailową, poprzez e-PUAP, bądź odłożenie ich na późniejszy termin.  Numery telefonów do wszystkich pracowników dostępne są TUTAJ.

Tymczasowe zasady odbioru dowodów osobistych. Ze względu na zagrożenie koronawirusem dowody będzie można otrzymać w urzędzie gminy w poniedziałek, wtorek, czwartek piątek, wyłącznie w godzinach 8.00 - 10.30, w środę od godziny 14.30 – 16.30. Aby odebrać dokument należy zadzwonić do Urzędu tel. 58 5989201, potwierdzić dostępność dowodu i umówić termin jego odbioru. W przypadku uzyskania odpisu aktu urodzenia, zgłoszenia zgonu należy kontaktować się telefonicznie w celu umówienia indywidualnej wizyty.

Jednocześnie prosimy przedsiębiorców o składanie elektronicznych wniosków bezpośrednio do CEiDG. Do odwołania nie ma możliwości składania papierowych wniosków w Urzędzie.

Accessibility

Historia Gminy Kaliska

"Tereny dzisiejszej gminy Kaliska były zamieszkiwane już w zamierzchłej przeszłości..." - tymi słowami zaczyna się jeden z rozdziałów książki - monografii autorstwa Pana Krzysztofa Kowalkowskiego pt. "Z dziejów GMINY KALISKA oraz wsi do niej należących" ; Wydawnictwo Region, Gdynia 2010.

 

 

Pan Krzysztof Kowalkowski to osoba znana i ceniona w naszym regionie, autor wielu monografii kociewskich wsi i parafii, działacz społeczny oraz laureat szeregu nagród i wyróżnień, między innymi - Nagrody Starosty Starogardzkiego „Kociewski Gryf" dla Twórcy Roku 2012.

 

Monografia "Z dziejów GMINY KALISKA oraz wsi do niej należących"  to pozycja obszerna, ukazująca historię gminy od pradziejów do czasów współczesnych, zarówno w ujęciu ogólnym, jak i szczegółowym -  każdej wsi i miejscowości położonej na terenie gminy. To również historia gminnych organizacji, zakładów pracy,  jednostek organizacyjnych, parafii, stowarzyszeń itd. Książka zawiera też wiele ciekawych fotografii i wspomnień mieszkańców, a także bardzo bogatą i użyteczną bibliografię.

 

Poniżej podajemy Państwu część opisu dziejów gminy i zapraszamy do bliższego zapoznania się z naszą historią. Monografię można zakupić w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach. 

 

Dzieje gminy Kaliska  - do pobrania