Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Historia Gminy Kaliska

"Tereny dzisiejszej gminy Kaliska były zamieszkiwane już w zamierzchłej przeszłości..." - tymi słowami zaczyna się jeden z rozdziałów książki - monografii autorstwa Pana Krzysztofa Kowalkowskiego pt. "Z dziejów GMINY KALISKA oraz wsi do niej należących" ; Wydawnictwo Region, Gdynia 2010.

 

 

Pan Krzysztof Kowalkowski to osoba znana i ceniona w naszym regionie, autor wielu monografii kociewskich wsi i parafii, działacz społeczny oraz laureat szeregu nagród i wyróżnień, między innymi - Nagrody Starosty Starogardzkiego „Kociewski Gryf" dla Twórcy Roku 2012.

 

Monografia "Z dziejów GMINY KALISKA oraz wsi do niej należących"  to pozycja obszerna, ukazująca historię gminy od pradziejów do czasów współczesnych, zarówno w ujęciu ogólnym, jak i szczegółowym -  każdej wsi i miejscowości położonej na terenie gminy. To również historia gminnych organizacji, zakładów pracy,  jednostek organizacyjnych, parafii, stowarzyszeń itd. Książka zawiera też wiele ciekawych fotografii i wspomnień mieszkańców, a także bardzo bogatą i użyteczną bibliografię.

 

Poniżej podajemy Państwu część opisu dziejów gminy i zapraszamy do bliższego zapoznania się z naszą historią. Monografię można zakupić w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach. 

 

Dzieje gminy Kaliska  - do pobrania