Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Remont mostu w Czubku

Gmina Kaliska pozyskała dotację z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w wysokości 111 tys. zł na wykonanie remontu mostu w miejscowości Czubek, obręb Czarne, gmina Kaliska.

Remont przeprowadziła w 2013 r. firma ROKA Budownictwo Sp. z o.o. ze Starogardu Gdańskiego, wyłoniona w drodze przetargu. Wartość robót: 141.411,39 zł.