Urząd zamknięty do odwołania

Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, Urząd Gminy w Kaliskach z dniem 23 marca zamknięto dla interesantów. Dlatego prosimy o załatwienie pilnych spraw telefonicznie, drogą mailową, poprzez e-PUAP, bądź odłożenie ich na późniejszy termin.  Numery telefonów do wszystkich pracowników dostępne są TUTAJ.

Tymczasowe zasady odbioru dowodów osobistych. Ze względu na zagrożenie koronawirusem dowody będzie można otrzymać w urzędzie gminy w poniedziałek, wtorek, czwartek piątek, wyłącznie w godzinach 8.00 - 10.30, w środę od godziny 14.30 – 16.30. Aby odebrać dokument należy zadzwonić do Urzędu tel. 58 5989201, potwierdzić dostępność dowodu i umówić termin jego odbioru. W przypadku uzyskania odpisu aktu urodzenia, zgłoszenia zgonu należy kontaktować się telefonicznie w celu umówienia indywidualnej wizyty.

Jednocześnie prosimy przedsiębiorców o składanie elektronicznych wniosków bezpośrednio do CEiDG. Do odwołania nie ma możliwości składania papierowych wniosków w Urzędzie.

Accessibility

Informacja ze spotkania Kół Gospodyń Wiejskich

 

Dnia 19 kwietnia 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Piecach odbyło się Walne Zebranie Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Kaliskach. Na zaproszenie Prezesa Związku Gminnego p. Zofii Czarnowskiej w spotkaniu udział wzięły przedstawicielki KGW: Bartel Wielki, Cieciorka, Iwiczno, Kaliska i Piece oraz pracownik Urzędu Gminy Bożena Pozorska. Tematem spotkania było zebranie informacji statystycznych celem złożenia sprawozdania zbiorczego do GUS, informacja o planowanych jesienią bieżącego roku wyborach nowego zarządu Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, a także propozycje współpracy poszczególnych KGW z terenu gminy, w tym wnioskowania o dofinansowanie działalności Kół.  Pani Prezes przedstawiła propozycję włączenia się członkiń KGW w planowane na terenie gminy obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, jak również rozmawiano na temat udziału KGW w imprezach i uroczystościach sołeckich oraz gminnych. W celu nawiązania lepszej współpracy między poszczególnymi KGW i wymiany doświadczeń przyjęto propozycję comiesięcznych wspólnych spotkań członkiń KGW. Najbliższe spotkanie odbędzie się w miesiącu maju w Iwicznie. Dziękujemy Pani Prezes oraz wszystkim Paniom z KGW za zaangażowanie i aktywność oraz życzymy wielu miłych spotkań i sukcesów w działaniach.