Accessibility
UE

Rada Gminy Kaliska

           RADNI RADY GMINY KALISKA     


             Kadencja 2024-2029:

 

 

 1.  Szarafin Zbigniew  - Przewodniczący Rady Gminy

 2.  Narloch Marlena - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

 3.  Babińska Wiesława                                    

 4.  Cywiński Piotr                                                            

 5.  Dywelski Józef                                                            

 6.  Głodek Kazimierz                                       

 7.  Guzińska Ilona                                                            

 8.   Knitter Janina                                                             

 9.   Koper Lucyna                                                             

10.  Kujawski Marian                                      

11.  Malinowski Zbigniew                                                                                              

12.  Pawłowski Grzegorz                                  

13.  Piotrzkowski Jerzy                                     

14.  Romanów Marek                                                                                      

15.  Toporowski Zbigniew