Accessibility
UE

Gminny Program Opieki nad Zabytkami i Gminna Ewidencja Zabytków

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy Kaliska na lata 2016-2019

/media/pliki/inne/gminny-program-opieki-nad-zabytkami-2.pdf

 

UCHWAŁA NR XXI/193/2020 RADY GMINY KALISKA z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami gminy Kaliska na lata 2020-2023”.

/media/pliki/pliki/dziennik-urzedowy-uchwala.pdf

 

Zarządzenie nr 51/2020 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25.05.2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kaliska

/media/pliki/pliki/zarzadzenie-gminna-ewidencja-skan.pdf