Accessibility
UE

Informacja dotycząca selektywnego zbierania odpadów komunalnych

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Stali mieszkańcy Gminy Kaliska odpady komunalne pochodzące z gospodarstwa domowego mogą oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 83-260 Kaliska, ul. Przemysłowa 40, adres strony internetowej PSZOK-u: http://kaliska.pl/pszok;

Właściciele domków letniskowych lub nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz firm, odpady komunalne powstające na w/w nieruchomościach mogą oddawać odpłatnie do  Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „STARY LAS” Sp. z o.o. Stary Las 9, 83-200 Starogard Gdański, PSZOK jest czynny we wszystkie dni robocze w godzinach od 7:00 do 20:00. Dopuszcza się funkcjonowanie PSZOK w soboty pracujące. Informacje o godzinach PSZOK zamieszczane będą na stronie http://starylas.pl/ w zakładce PSZOK

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można oddać do:

 

- Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 83-260 Kaliska, ul. Przemysłowa 40, adres strony internetowej PSZOK-u: http://kaliska.pl/pszok;

 

- firm zajmujących się sprzedażą sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w przypadku zakupu nowego sprzętu) oraz do punktów zajmujących się skupem złomu i surowców wtórnych.

 

Zużyty sprzęt elektroniczny pochodzący z domków letniskowych lub z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz z firm można odpłatnie oddać do:

 

- Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „STARY LAS” Sp. z o.o. Stary Las 9, 83-200 Starogard Gdański, PSZOK jest czynny we wszystkie dni robocze w godzinach od 7:00 do 20:00. Dopuszcza się funkcjonowanie PSZOK w soboty pracujące. Informacje o godzinach funkcjonowania PSZOK zamieszcza na stronie http://starylas.pl/ w zakładce PSZOK;

 

-  firm zajmujących się sprzedażą sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w przypadku zakupu nowego sprzętu) oraz do punktów zajmujących się skupem złomu i surowców wtórnych.

 

Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „STARY LAS” Sp. z o.o. Stary Las 9, 83-200 Starogard Gdański zajmuje się odpłatnym odbiorem folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwie rolnym.

 

MIEJSCE ZAGODPODAROWANIA ODPADÓW

Odpady Komunalne pochodzące z terenu Gminy Kaliska zgodnie z obowiązująca umową numer 94/2020/W z dnia 31.12.2020 roku zagospodarowywane są w:

Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o. o.,

Stary Las 9

83-200 Starogard Gdański

tel. 58 530 07 99

Czynny:

- w dni robocze w godzinach od 7.00 do 20.00

REGON 192981658

NIP 5922045404

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kaliska jest firma:

KOLTEL s.c. Piotr Kolbusz i wspólnicy

ul. Droga Owidzka 2a

83-200 Starogard Gdański

tel. 58 561 10 91

Odpady odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kaliska przez firmę Koltel s.c. Piotr Kolbusz i wspólnicy są zagospodarowane w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Stary Las, Stary Las 9, 83-200 Starogard Gdański. tel. 58 530 07 99, e-mail: biuro@starylas.pl