Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Izba Pamięci Izydora Gulgowskiego w Iwicznie

Izba Pamięci Izydora Gulgowskiego w Iwicznie

 

udostępniana  we wtorki i piątki

 

 w godz.  od 10: 00  do  14:00

 

po uprzednim porozumieniu się z Gminnym Ośrodkiem Kultury w  Kaliskach

 

Dane kontaktowe:

Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach
ul. Długa 18, 83-260 Kaliska
 
tel./fax. 58 56 09 245