Urząd zamknięty do odwołania

Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, Urząd Gminy w Kaliskach z dniem 23 marca zamknięto dla interesantów. Dlatego prosimy o załatwienie pilnych spraw telefonicznie, drogą mailową, poprzez e-PUAP, bądź odłożenie ich na późniejszy termin.  Numery telefonów do wszystkich pracowników dostępne są TUTAJ.

Tymczasowe zasady odbioru dowodów osobistych. Ze względu na zagrożenie koronawirusem dowody będzie można otrzymać w urzędzie gminy w poniedziałek, wtorek, czwartek piątek, wyłącznie w godzinach 8.00 - 10.30, w środę od godziny 14.30 – 16.30. Aby odebrać dokument należy zadzwonić do Urzędu tel. 58 5989201, potwierdzić dostępność dowodu i umówić termin jego odbioru. W przypadku uzyskania odpisu aktu urodzenia, zgłoszenia zgonu należy kontaktować się telefonicznie w celu umówienia indywidualnej wizyty.

Jednocześnie prosimy przedsiębiorców o składanie elektronicznych wniosków bezpośrednio do CEiDG. Do odwołania nie ma możliwości składania papierowych wniosków w Urzędzie.

Accessibility

Nowe podłogi w ZSP Kaliska

Dostosowanie budynku szkoły dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach.

 

Zadanie zrealizowano w roku 2013.  Wartość prac:  112.130,07 zł. Gmina Kaliska pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 60 % ze środków PFRON.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowe BUDOMAS z Wrocławia.

W ramach projektu usunięto z podłóg klepkę parkietową i zastąpioną ją nawierzchnią z Tarkettu. Korzystając z niskich cen przetargowych zlecono dodatkowe prace, dzięki którym wykonano wszystkie powierzchnie podłóg na trzech kondygnacjach. W roku 2014 planowany jest remont klatek schodowych.