Accessibility
UE

Budowa ulicy Cichej w Kaliskach

W ramach środków własnych gmina Kaliska utwardziła kostką brukową nawierzchnię ulicy Cichej w Kaliskach. Budowa miała miejsce w 2012 r. a wykonawcą zadania była firma Roboty Budowlane i Drogowe Andrzej Tworek z Borzechowa. Wartość inwestycji: 231.797,39 zł