Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Plac zabaw przy ZSP Kaliska

Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach

 

Gmina Kaliska, w ramach złożonego wniosku do Wojewody Pomorskiego, otrzymała 50% dofinansowanie na realizację budowy placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach. Zadanie wykonano w 2012 r. Wartość inwestycji wyniosła  181.345,42 zł.

Wykonawcą prac była firma „NOVUM Sławomir Chmieliński.

Oddany plac to doskonałe miejsce zabaw dla dzieci z całej gminy, a przede wszystkim dla uczniów najmłodszych klas. Ideą tego przedsięwzięcia jest rozwój ruchowy uczniów.