Accessibility
UE

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Małgorzata Pozorska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się  27.12.2021 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali narad Urzędu Gminy Kaliska.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Powitanie zebranych.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 9 sierpnia 2021 r.

4. Rozpatrzenie skargi.

5. Sprawy organizacyjne.

6. Wolne wnioski.

7. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

 

                                                                  Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

                                                                                         /-/ Małgorzata Pozorska