Accessibility
UE

Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych Rady Gminy Kaliska

Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych Rady Gminy Kaliska

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych Zbigniew Malinowski uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się  23.04.2024 r (wtorek)   o godz. 15:30 w Sali Narad Urzędu Gminy Kaliska.

 

Proponowana tematyka posiedzenia przedstawia się następująco:

  1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednim posiedzeniu Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych w dniu 26.03.2024 r.
  4. Opiniowanie uchwał na LXXV Sesję Rady Gminy Kaliska.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie posiedzenia.

 

 

                                                                                   Przewodniczący Komisji Budżetu
                                                                                        i do Spraw Gospodarczych

                                                                                          /-/Zbigniew Malinowski