Accessibility

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaliska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 18 listopada 2019 roku  o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Kaliska  - sala narad.

 

Proponowana tematyka posiedzenia:

  1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16.10.2019 r.
  3. Informacja z realizacji wniosków.
  4. Kontrola zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach”
  5. Sprawy organizacyjne.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie posiedzenia.

 

 

                                                                                             Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

                                                                                                                     Marlena Narloch