Accessibility

Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

                                                                  

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Teresa Baczkowska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się  27.01.2020 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w Sali Narad Urzędu Gminy Kaliska.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i powitanie zebranych oraz przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Opracowanie projektu planu pracy Komisji na 2020 r.
  4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Kaliska.
  5. Informacje, sprawy różne i wolne wnioski.
  6. Zakończenie posiedzenia.

 

 

                                                                                              Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

                                                                                                                  Teresa Baczkowska