Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych

Przewodniczący Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych Rady Gminy Kaliska Zbigniew Malinowski uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji Budżetu i ds. Gospodarczych, które odbędzie się 26.11.2019 (wtorek) o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Kaliska – sala narad (piwnica).

 

1.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednich posiedzeniach.

4. Opiniowanie projektów uchwał na XV sesję Rady Gminy Kaliska.

5. Wypracowanie opinii Komisji nt. projektu budżetu Gminy Kaliska na rok 2020.

6. Informacja o stanie przygotowania do zimy 2019/2020.

6. Sprawy bieżące.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie posiedzenia.