Accessibility

Zaproszenie na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kaliska

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kaliska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 27 stycznia 2020 roku  o godz.14.30 w sali nr 24 Urzędu Gminy Kaliska.

 

Proponowana tematyka posiedzenia:

 

1. Powitanie zebranych.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 21 października 2019 r.

4. Przyjęcie protokołu ze Wspólnego Posiedzenia Komisji z dnia 20 listopada 2019 r.

5. Podsumowanie pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok.

6. Plan pracy Komisji na 2020 rok.

7. Sprawy organizacyjne.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie posiedzenia.

 

 

                                                                                                                             Przewodnicząca  Komisji

                                                                                                                            Skarg, Wniosków i Petycji

                                                                                                                                Małgorzata Pozorska