Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Wójt Gminy Kaliska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Lp.

Powierzchnia działki w m2

 i opis nieruchomości

Nr działki, obręb

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości;

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Cena nieruchomości netto

w zł

Cena nieruchomości

brutto

w zł

1

2

3

4

5

6

1.

Działka o powierzchni 0.1040 ha

Bartel Wielki

działka nr 30/1 obręb Bartel Wielki

KW nr GD1A/00026198/9

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru w miejscowości Bartel Wielki, obręb Bartel Wielki

34.674,00

42.649,02

2.

Działka o powierzchni 0.1043 ha

Bartel Wielki

działka nr 30/2 obręb Bartel Wielki

KW nr GD1A/00026198/9

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru w miejscowości Bartel Wielki, obręb Bartel Wielki

34.774,00

42.772,02

3.

Działka o powierzchni 0.1295 ha

Bartel Wielki

działka nr 30/3 obręb Bartel Wielki

KW nr GD1A/00026198/9

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru w miejscowości Bartel Wielki, obręb Bartel Wielki

42.152,00

51.846,96

4.

Działka o powierzchni 0.1210 ha

Bartel Wielki

działka nr 30/4 obręb Bartel Wielki

KW nr GD1A/00026198/9

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru w miejscowości Bartel Wielki, obręb Bartel Wielki

39.386,00

48.444,78

5.

Działka o powierzchni 0.1422 ha

Bartel Wielki

działka nr 30/5 obręb Bartel Wielki

KW nr GD1A/00026198/9

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru w miejscowości Bartel Wielki, obręb Bartel Wielki

46.002,00

56.582,46

6.

Działka o powierzchni 0.1506 ha

Bartel Wielki

działka nr 30/6 obręb Bartel Wielki

KW nr GD1A/00026198/9

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru w miejscowości Bartel Wielki, obręb Bartel Wielki

48.719,00

59.924,37

7.

Działka o powierzchni 0.1363 ha

Bartel Wielki

działka nr 30/42 obręb Bartel Wielki

KW nr GD1A/00026198/9

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru w miejscowości Bartel Wielki, obręb Bartel Wielki

46.533,00

57.235,59

8.

Działka o powierzchni 0.1123 ha

Bartel Wielki

działka nr 30/44 obręb Bartel Wielki

KW nr GD1A/00026198/9

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru w miejscowości Bartel Wielki, obręb Bartel Wielki

39.226,00

48.247,98

9.

Działka o powierzchni 0.1091 ha

Bartel Wielki

działka nr 30/9 obręb Bartel Wielki

KW nr GD1A/00026198/9

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru w miejscowości Bartel Wielki, obręb Bartel Wielki

38.109,00

46.874,07

10.

Działka o powierzchni 0.1085 ha

Bartel Wielki

działka nr 30/11 obręb Bartel Wielki

KW nr GD1A/00026198/9

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru w miejscowości Bartel Wielki, obręb Bartel Wielki

37.899,00

46.615,77

11.

Działka o powierzchni 0.1210 ha

Bartel Wielki

działka nr 30/12 obręb Bartel Wielki

KW nr GD1A/00026198/9

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru w miejscowości Bartel Wielki, obręb Bartel Wielki

41.309,00

50.810,07

12.

Działka o powierzchni 0.1011 ha

Bartel Wielki

działka nr 30/13 obręb Bartel Wielki

KW nr GD1A/00026198/9

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru w miejscowości Bartel Wielki, obręb Bartel Wielki

35.314,00

43.436,22

13.

Działka o powierzchni 0.1001 ha

Bartel Wielki

działka nr 30/15 obręb Bartel Wielki

KW nr GD1A/00026198/9

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru w miejscowości Bartel Wielki, obręb Bartel Wielki

34.164,00

42.021,72

14.

Działka o powierzchni 0.1401 ha

Bartel Wielki

działka nr 30/17 obręb Bartel Wielki

KW nr GD1A/00026198/9

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru w miejscowości Bartel Wielki, obręb Bartel Wielki

43.921,00

54.022,83

15.

Działka o powierzchni 0.1278 ha

Bartel Wielki

działka nr 30/18 obręb Bartel Wielki

KW nr GD1A/00026198/9

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru w miejscowości Bartel Wielki, obręb Bartel Wielki

41.088,00

50.538,24

16.

Działka o powierzchni 0.1149 ha

Bartel Wielki

działka nr 30/23 obręb Bartel Wielki

KW nr GD1A/00026198/9

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru w miejscowości Bartel Wielki, obręb Bartel Wielki

37.848,00

46.553,04

17.

Działka o powierzchni 0.1221 ha

Bartel Wielki

działka nr 30/24 obręb Bartel Wielki

KW nr GD1A/00026198/9

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru w miejscowości Bartel Wielki, obręb Bartel Wielki

39.255,00

48.283,65

18.

Działki o łącznej powierzchni 0.4065 ha

Kaliska

działka nr 464/35 i 468/38 obręb Kaliska

KW nr GD1A/00007970/6, GD1A/00027273/6

Teren przeznaczony na cele inwestycyjne w zakresie produkcji i przemysłu.

103.129,00

126.848,67

19.

Działki o łącznej powierzchni 0.3365 ha

Kaliska

działka nr 464/36 i 468/36 obręb Kaliska

KW nr GD1A/00007970/6, GD1A/00027273/6

Teren przeznaczony na cele inwestycyjne w zakresie produkcji i przemysłu.

85.370,00

105.005,10

20.

Działka o powierzchni 0.3050 ha

Kaliska

działka nr 464/37 obręb Kaliska

KW nr GD1A/00007970/6

Teren przeznaczony na cele inwestycyjne w zakresie produkcji i przemysłu.

77.379,00

95.176,17

21.

Działka o powierzchni 0.3043 ha

Kaliska

działka nr 464/38 obręb Kaliska

KW nr GD1A/00007970/6

Teren przeznaczony na cele inwestycyjne w zakresie produkcji i przemysłu.

77.201,00

94.957,23

22.

Działka o powierzchni 0.6809 ha

Kaliska

działka nr 464/39 obręb Kaliska

KW nr GD1A/00007970/6

Teren przeznaczony na cele inwestycyjne w zakresie produkcji i przemysłu.

160.692,00

197.651,16

23.

Działka o powierzchni 0.3012 ha

Kaliska

działka nr 464/45 obręb Kaliska

KW nr GD1A/00050352/4

Teren przeznaczony na cele inwestycyjne w zakresie produkcji i przemysłu.

76.414,00

93.989,22

24.

Działka o powierzchni 0.4266 ha

Kaliska

działka nr 464/47 obręb Kaliska

KW nr GD1A/00050352/4

Teren przeznaczony na cele inwestycyjne w zakresie produkcji i przemysłu.

108.228,00

133.120,44

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kaliskach, zamieszczony na stronie internetowej Urzędu www.bip.kaliska.pl oraz w monitorurzędowy.pl. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 09.09.2019 r. do dnia 01.10.2019 r.