Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Wręczono Nagrody Wójta Gminy Kaliska - SŁONECZNIKI 2012

Uroczystość z tej okazji odbyła się w sobotę, 16 marca 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach. Galę prowadzili: p Mirosława Borucka – Dyrektor GOK oraz p. Krzysztof Partyka – Zastępca Wójta Gminy Kaliska.

Na wstępie przedstawiono ideę przyznawania tych wyjątkowych nagród, będących uhonorowaniem osób, organizacji i instytucji, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju i promocji gminy Kaliska.

Wójt Sławomir Janicki przywitał przybyłe osoby. Wśród znamienitych gości znaleźli się: p. Franciszek Wysokiński – Honorowy Obywatel Gminy Kaliska oraz p. Krzysztof Kowalkowski, autor książki o historii gminy Kaliska oraz cyklu innych monografii kociewskich wsi i parafii. Pan Krzysztof Kowalkowski został  laureatem nagrody Starosty Starogardzkiego „Kociewski Gryf” w kategorii Twórca Roku 2012, a przyczyniło się do tego ostatnie dzieło p. Krzysztofa – książka poświęcona Alojzemu Gusowskiemu, pilotowi Dywizjonu Bombowego 305. Z tego tytułu Wójt Gminy złożył p. Krzysztofowi serdeczne gratulacje.

 

Nagrodę „Słonecznik 2012” otrzymali:

  • w dziedzinie Pracy Społecznej – Gminne Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kaliskach

 Nagrodę przyznano za:

- niecodzienną siłę, radość życia i niesienie pomocy bliźnim;

- wyjątkową aktywność i podejmowanie różnorodnych inicjatyw;

- niełatwą umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych;

- promowanie gminy Kaliska w regionie i nie tylko;

- a przede wszystkim za wspaniały, rubinowy Jubileusz swojej działalności.

 

  • w dziedzinie Przedsiębiorczości – Nadleśnictwo Kaliska

Nagrodę przyznano za:

- utrzymywanie stabilnej sytuacji na rynku, otwartość na zmiany i dbałość
o niezachwiany wizerunek;

- nieustanny rozwój, innowacyjność oraz dbałość o swoich klientów i odwiedzających gości;

- prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej;

- wspieranie wszelkich inicjatyw i imprez promujących gminę Kaliska;

- troskę o nasze przyrodnicze otoczenie i jego ochronę, a także za działania promujące walory środowiskowe naszej gminy.

 

  • w dziedzinie Kultury – p. Zdzisława Gulgowska

Nagrodę przyznano za:

- kontynuowanie pasji, wcielanej w życie, zarówno z zamiłowania, jak i zawodowo;

- tworzenie artystycznego piękna, które promuje gminę Kaliska w wielu miejscach, nawet w dalekich Stanach Zjednoczonych;

- kultywowanie kultury kociewskiej;

- solidność i cierpliwość oraz gotowość do dzielenia się swoją pasją z innymi;

- uzyskanie stypendium Samorządu Województwa Pomorskiego dla twórców kultury

-  osiągnięte mistrzostwo w… jak sama mówi: „ rysowaniu  nitkami”, czyli...w hafcie. 

 

  • w dziedzinie Sportu - Zespół taneczny KAL DANCE działający przy Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach pod opieką p. Joanny Lindy

Nagrodę przyznano za:

- solidność i wytrwałość, dbałość o ciągły rozwój i urozmaicanie swojego kunsztu,

- odniesione sukcesy w konkursach regionalnych i ponadregionalnych,

- promocję gminy Kaliska

- niezliczoną ilość, uświetnionych swoimi występami imprez i uroczystości;

-  godny do naśladowania wśród młodzieży wzór aktywnego spędzania czasu wolnego.

 

  • w dziedzinie Edukacji – p. Grażyna Cieplińska

Nagrodę przyznano za:

- niestrudzoną kontynuację prowadzonych od kilku lat, dodatkowych działań edukacyjnych;

- godne podziwu powołanie, wysiłek i trud w dążeniu do osiągnięcia założonych wyników;

- odniesione sukcesy i promowanie gminy Kaliska nie tylko lokalnie, ale też na terenie powiatu, województwa i kraju;

- umiejętność zaangażowania  w swoje działania wielu osób, mogących dzięki temu choć na chwilę przenieść się w błogie czasy dzieciństwa,

- tworzenie tekstów okolicznościowych piosenek i autorskiego programu edukacji czytelniczej;

              - promowanie czytelnictwa od najmłodszych lat, czyli prowadzenie akcji: „Cała Polska czyta dzieciom” w kaliskim przedszkolu.

 

Wzorem lat ubiegłych Kapituła postanowiła przyznać nagrodę HONOROWEGO SŁONECZNIKA 2012, którą otrzymał Honorowy Obywatel Gminy Kaliska p. Franciszek Wysokiński. Nagroda ta jest wyrazem wdzięczności za ponad 40-letnie zaangażowanie i wytrwałość w niesieniu pomocy lekarskiej mieszkańcom gminy, a także jest wyrazem uznania dla 60-letniego dorobku zawodowego p. Franciszka. Była to bardzo wzruszająca chwila uroczystości, podczas której były owacje na stojąco.

Oprawę muzyczną imprezy zapewnił p. Daniel Erdanowski z zespołu Silverton ze Starogardu Gdańskiego, który uatrakcyjnił imprezę wspaniałym koncertem.

Dodatkową atrakcją był też występ laureatek z Zespołu tanecznego KAL DANCE.

Na zakończenie poproszono wszystkich Laureatów do wspólnej fotografii.