Accessibility

Wójt Gminy Kaliska ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Wójt Gminy Kaliska informuje o ogłoszeniu przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych.  Przetargi odbędą się dnia 23 października 2014 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Kaliska.

 

Szczegółowe informacje:

 

1) działki w miejscowości Kaliska przeznaczone pod inwestycje przemysłowe - ogłoszenie

 

2) działki w miejscowości Frank z przeznaczeniem na budowę domów jednorodzinnych i domów mieszkalno-usłgowych wraz z infrastrukturą techniczną - ogłoszenie

 

3) działki w miejscowości Smolnik przeznaczone pod budownictwo mieszkalne - ogłoszenie

 

4) działki w miejscowości Studzienice przeznaczone pod budownictwo mieszkalne - ogłoszenie

 

5) działki w miejscowości Studzienice wraz z budynkiem i wyposażeniem hydroforni - ogłoszenie

 

                                                                                Smolnik

 

                                                                            Frank, ul. Lipowa

 

 

                                                                              Studzienice

 

 

                                                                 Kaliska - tereny inwestycyjne