Accessibility

W ramach kampanii "Cała Polska czyta dzieciom"...

Przedszkole w Kaliskach w roku szkolnym 2006/2007 realizuje program ogólnopolskiej kampanii: CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Uczenie dzieci czytania, to nie wszystko. Czasami może być ono odbierane przez dziecko, jako nudne zajęcie. Dlatego też trzeba wyrobić w dzieciach nawyk czytania, który wypływa z czystej miłości do książek i kojarzy się z ogromną przyjemnością. Można to osiągnąć poprzez codzienne czytanie dzieciom, mające wiele zalet. Należy tu wymienić tak ważną więź emocjonalną, która powstaje między dorosłym, a dzieckiem. Dziecko ma poczucie bezpieczeństwa i w tej atmosferze można rozbudzać w nim ciekawość poznawczą świata, jak też rozwijać jego osobowość. Przekazywane dzieciom treści w postaci bajek, baśni, wierszy mogą wpłynąć na oswajanie z lękiem, strachem zawartym w różnych sytuacjach życiowych. Dziecko słuchając słowa czytanego kształtuje też w sobie system wartości, uodparnia się na stres oraz pobudza swoją wyobraźnię. Jego problemy można rozwiązać przez przykłady postępowania bohaterów. Zaś dobro i zło przewijające się w czytanych treściach ma wyraźną granicę oraz tworzy pouczającą puentę, z której wynika iż dobro jest piękne, zło niegodne naśladowania, zawsze wychodzi na jaw i można je pokonać. Tak codziennie czytając dzieciom mamy możliwość uspokojenia i odprężenia ich. Natomiast wymienione zalety głośnego czytania spowodują znacznie lepszy rozwój naszych pociech przekładający się na wiedzę o życiu, rozumienie tekstu czytanego oraz bogate słownictwo.

Dorośli czytajcie nam!

Wspaniała rzecz się stała, to każde dziecko wie, że przez ojczyznę naszą bis kampania wielka mknie.

Mój tata oraz mama czytają głośno mi, ich głos i czar tych bajek bis przynoszą miłe sny.

Ja czekam na ten wieczór, gdzie dobre wróżki są, krasnale i księżniczki bis wypełnią znów mój dom.

W przedszkolu też codziennie czytają panie nam. Tak będzie przez rok cały, bis już tyle bajek znam.

To cała Polska czyta, więc z tego cieszmy się, poznamy polską mowę, bis co dobre, a co złe.

Słowa piosenki – Grażyna Cieplińska; na melodię „Gdzie strumyk płynie z wolna”