Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

W GOK-u odbyły się warsztaty wdrożeniowe dla gmin z cyklu „PPRZYJAZNE ENERGIE POMORZA”

W środowe południe 5 października b.r. w GOK-u w Kaliskach odbyły się warsztaty wdrożeniowe dla gmin z cyklu „PPRZYJAZNE ENERGIE POMORZA”. Konferencja ta odbyła się pod patronatem Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, patronat honorowy zaś objął Starosta Starogardzki P. Sławomir Neuman. Sponsorem strategicznym spotkania była: Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Gdańsku – Promotor Przyjaznej Energii. W spotkaniu, którego tematem przewodnim był „Rozwój regionalny a bezpieczeństwo energetyczne gminy oparte na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i lokalnej kogeneracji” uczestniczyli m.in.: Błażej Konkol – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Brunon J. Grochal – Kierownik Ośrodka Mechaniki Cieczy Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, Wojciech Kubicki – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Andrzej Grzyb – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku Wojewódzkiego, Kazimierz Chyła – W-ce Starosta Starogardzki, Antoni Cywiński – Wójt Gminy Kaliska - gospodarz warsztatów oraz pracownicy naukowi, przedstawiciele samorządów lokalnych, projektanci i wykonawcy lokalnych źródeł energii i instalacji elektroenergetycznych oraz gazowych. W trakcie warsztatów prezentowano m. in. zamierzenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, perspektywy finansowania projektów z Unii Europejskiej w latach 2007-2013 ( w tym inne instrumenty finansowe), zamierzenia gminy Kaliska związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii lokalnej kogeneracji oraz wdrożone już projekty w sąsiednich gminach. Eksperci omawiali także jakie korzyści wynikają z odnawialnych źródeł energii (biopaliw). Wskazali m. in na: 1) zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska ( palenie paliw odnawialnych nie przyczynia się do zwiększenia w atmosferze koncentracji cząsteczek CO2., a oprócz ograniczenia emisji CO2, biopaliwa przyczyniają się do znaczącego zmniejszenia emisji unijnych gazów pyłów szkodliwych dla człowieka), 2 )możliwość zagospodarowania użytków rolnych do produkcji biomasy (wydajność wysokokulturowych upraw może wynieść 15 ton suchej masy z hektara rocznie; zakładając o połowę mniejszą wydajność w ciągu roku, otrzymamy ok.100 GJ energii zawartej w paliwie – ilość potrzebna do ogrzania domu jednorodzinnego w ciągu roku; koszt takiej masy energetycznej wynosi ok. 1 tyś. złotych w skali kraju możliwe jest wykreowanie ponad 100 tyś. miejsc pracy przy produkcji biopaliw z upraw energetycznych!) i 3 ) rozwój technologii (duże moce kotłów, ich wysoka sprawność i automatyzacja). Brunon J. Grochal podsumowując konferencję powiedział, że „nauka pomoże, nauka chce robić to co jest potrzebne, co ma odbiorców”. Dodał również, że technologie energetyczne i nowe technologie są właściwym kierunkiem rozwoju w Polsce. Rozpocząć trzeba jednak od samorządów lokalnych...