Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Przewodniczący Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych Rady Gminy Kaliska Grzegorz Pawłowski

Kaliska, 2012-10-15

RK.0012.2012.II

 

  Przewodniczący Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych

 

Na podst. art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia

08.03.1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

pracodawca zobowiązany jest zwolnić Radnego

z pracy zawodowej w celu brania udziału

w pracach organu Gminy.

 

 

                                                               Mieszkańcy Gminy Kaliska

 

 

 

                Przewodniczący Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych Rady Gminy Kaliska Grzegorz Pawłowski uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych, które odbędzie się 22.10.2012 r. o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Kaliska- pokój Radnego- nr. 24.

 

Proponowana tematyka posiedzenia:

 

  1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołów  z poprzedniego posiedzenia.
  3. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednich posiedzeniach.
  4. Opiniowanie projektów uchwał na XXIII sesję Rady Gminy Kaliska.
  5. Sprawy organizacyjne.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji

 

 

                                                                                                                                 Grzegorz Pawłowski