Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Ogłoszenie z dnia 09.09.2005 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 r. poz. 2603 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Kaliska

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Kaliska, ul. Nowowiejska 2 oraz na stronie internetowej www.bip.kaliska.pl (http://www.bip.kaliska.pl/?id=365) na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Wójt Gminy Kaliska mgr inż. Antoni Cywiński