Accessibility

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Ogłoszenie z dnia 09.09.2005 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 r. poz. 2603 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Kaliska

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Kaliska, ul. Nowowiejska 2 oraz na stronie internetowej www.bip.kaliska.pl (http://www.bip.kaliska.pl/?id=365) na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Wójt Gminy Kaliska mgr inż. Antoni Cywiński