Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Ogłoszenie o dyskusji publicznej na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE O DYSKUSJI PUBLICZNEJ NA TEMAT PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTÓW MIEJSCOWOŚCI KALISKA, GMINA KALISKA

 

Wójt Gminy Kaliska zaprasza wszystkich zainteresowanych na dyskusję publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Kaliska, gmina Kaliska. Dyskusja odbędzie się w dniu 08.05.2019r. (środa), w Urzędzie Gminy w Kaliskach, sala narad (piwnica) o godz. 13.00.

W spotkaniu weźmie udział projektant w/w planu miejscowego Pani Maria Kiełb –Stańczuk – przedstawiciel firmy DOM Biura Urbanistycznego ze Starogardu Gdańskiego.

Ponadto informuję, że z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Kaliska, gmina Kaliska można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kaliska (pok. nr 1) w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie bip.kaliska.pl. Uwagi do w/w planu mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres: Urząd Gminy w Kaliskach, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska lub na adres e-mail: sekretariat@kaliska.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.06.2019r.