Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Obwodowy Urząd Miar w Tczewie informuje

UWAGA!

 

Do użytkowników przyrządów pomiarowych – 

WAG MECHANICZNYCH i ELEKTRONICZNYCH

oraz ODWAŻNIKÓW!

 

Obwodowy Urząd Miar w Tczewie informuje, że w dniach  02 ÷ 06 lipca 2012 r. zostanie uruchomiony Punkt Działalności Okresowej,

przy ul. Nowowiejskiej 2b (Ochotnicza Straż Pożarna) w Kaliskach.

 

W powyższym terminie, w godzinach 8.30 ÷ 13.30 należy zgłaszać do legalizacji ponownej              

  • wagi zalegalizowane w miesiącach styczeń – czerwiec 2010 r.  i w latach wcześniejszych
  • wagi po ocenie zgodności z 2008 r. i z lat wcześniejszych
  • odważniki zalegalizowane w 2008 r. i w latach wcześniejszych oraz
  • wagi i odważniki z uszkodzoną cechą legalizacji

 

– ich stosowanie w lipcu 2012 r. jest WYKROCZENIEM i podlega KARZE GRZYWNY do 500 zł.

 

NACZELNIK OBWODOWEGO URZĘDU MIAR

W TCZEWIE

 

 

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 29, z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 13, z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.)