Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Minęło 10 lat od założenia LOT KOCIEWIE

16 grudnia na Zamku w Gniewie miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Dekadę temu odbyło się tu Walne Założycielskie Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE. W miniony poniedziałek jubileuszowemu spotkaniu przewodniczył Prezes III kadencji Zarządu, Leszek Burczyk. On, jak i Członkowie LOT KOCIEWIE wspominali przy tej okazji Jego poprzedników: Witolda Sosnowskiego (II kadencja) i Sławomira Neumanna (I kadencja).

 

Tak samo jak wtedy, tak i przy okazji tego posiedzenia, w gościnnych progach gniewskiej warowni spotkali się samorządowi włodarze, turystyczni przedsiębiorcy, prezesi stowarzyszeń, dyrektorzy kociewskich atrakcji turystycznych oraz osoby prywatne. Wszyscy oni tworzą aktualne grono 31 członków LOT KOCIEWIE.

 

Przez minione lata zmieniał się krzyżacki zamek – zmieniała się także Jubilatka.

 

- Pod przewodnictwem Sławomira Neumanna nasze Stowarzyszenie powstało i okrzepło. W czasie prezesury Witolda Sosnowskiego rozwinęło swoją działalność, zyskało swoją biurową siedzibę, a także przyjmowało ciągle nowych członków. Zarząd III Kadencji ma przyjemność i zaszczyt kontynuować i rozwijać dzieło poprzedników. Na Sali Husarskiej zasiedli z nami i Ci, którzy tworzą LOT KOCIEWIE początkowego roku 2003, i Ci, którzy dołączyli do niej w roku 2013 – mówi Leszek Burczyk.

 

Minęło 10 lat wspólnego kreowania turystycznej marki Regionu. Proces kształtowania wizerunku Kociewia dzieje się na wielu polach. LOT KOCIEWIE tworzy interesujący i atrakcyjny obraz Regionu w oczach samych Kociewiaków – to raz. Kociewie prezentuje swoje walory wśród trójmiejskich i toruńsko-bydgoskich sąsiadów – to dwa. Wyjeżdża na targowe promocyjne wizyty do Łodzi, Warszawy, Poznania – to trzy.

 

- Kociewie w LOT KOCIEWIE, to Kociewie w dwóch Regionalnych Organizacjach Turystycznych. We współpracy z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną z Gdańska i Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną z Bydgoszczy oraz agendą rządową, Polską Organizacją Turystyczną, oferujemy to, co najlepsze nad Wierzycą, Wdą i Wisłą także i w Europie. Przy dzisiejszej okazji dziękujemy PROT, KPOT i POT, ale najserdeczniejsze słowa podziękowania kierujemy oczywiście do naszych Członków – mówi Dyrektor Biura LOT KOCIEWIE, Piotr Kończewski.

 

Europa i świat w XXI wieku są coraz bliżej, choć ciągle dalej niż nasi najbliżsi. Wyraża się to w sentencji, widniejącej na pamiątkowych certyfikatach członkowstwa w LOT KOCIEWIE, które to świadectwa zostały wręczone na Jubileuszowej Walnym.

 

W 10 lat można samotnie pięć razy pod wiatr opłynąć pod żaglami Ziemię.

Można też wspólnymi siłami, wykorzystując przyjazne prądy, odkrywać dla siebie i dla innych Kociewie.

15 grudnia 2003 - 16 grudnia 2013

 

Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE

Kociewski Ośrodek Informacji Turystycznej
ul. 30 Stycznia 4

83-110 Tczew
tel. 58 531 37 41
info@kociewie.eu