Accessibility

Konkurs "Najkraśniejsza pisanka wielkanocna"

Gminna Biblioteka Publiczna w Kaliskach zaprasza do udziału w kolejnym konkursie z nagrodami pt. „ Najkraśniejsza pisanka wielkanocna”. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież gimnazjalna z terenu gminy Kaliska. Miejsce składania prac: Gminna Biblioteka Publiczna w Kaliskach, termin składania prac do dnia 29 marca 2013 r. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się dnia 12 kwietnia 2013r. o godzinie 15.30 w GBP. Technika wykonania prac – dowolna, jak zawsze  liczymy na wyobraźnię i fantazję uczestników konkursu. Szczegółowe informacje o warunkach uczestnictwa w konkursie zawarte są w Regulaminie Konkursu (do wglądu w GOK i GBP) oraz informacja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kaliskach tel. 58 56 09 245. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w tym tradycyjnym, corocznie organizowanym konkursie na „Najkraśniejszą pisankę wielkanocną”.