Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Konkurs "Najkraśniejsza pisanka wielkanocna"

Gminna Biblioteka Publiczna w Kaliskach zaprasza do udziału w kolejnym konkursie z nagrodami pt. „ Najkraśniejsza pisanka wielkanocna”. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież gimnazjalna z terenu gminy Kaliska. Miejsce składania prac: Gminna Biblioteka Publiczna w Kaliskach, termin składania prac do dnia 29 marca 2013 r. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się dnia 12 kwietnia 2013r. o godzinie 15.30 w GBP. Technika wykonania prac – dowolna, jak zawsze  liczymy na wyobraźnię i fantazję uczestników konkursu. Szczegółowe informacje o warunkach uczestnictwa w konkursie zawarte są w Regulaminie Konkursu (do wglądu w GOK i GBP) oraz informacja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kaliskach tel. 58 56 09 245. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w tym tradycyjnym, corocznie organizowanym konkursie na „Najkraśniejszą pisankę wielkanocną”.