Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Komunikat w sprawie odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych

Informujemy, że Związek Gmin Wierzyca w Starogardzie Gdańskim, w związku z wyczerpaną minimalną częstotliwością odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych wynikających z regulaminu ZGW podjął decyzję o zaprzestaniu zbiórki w/w odpadów.


W związku z powyższym odpady wielkogabarytowe oraz niebezpieczne mieszkańcy, którzy posiadają deklarację na odbiór odpadów mogą dostarczyć do Zakładu Utylizacji Odpadów w Starym Lesie. Odpady te zostaną odebrane za darmo w ramach opłaty za odbiór odpadów.

Przypominamy, że już od przyszłego roku wszystkie odpady będą odbierane według uchwalonego przez Radę Gminę regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kaliska.