Accessibility

Komunikat w sprawie odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych

Informujemy, że Związek Gmin Wierzyca w Starogardzie Gdańskim, w związku z wyczerpaną minimalną częstotliwością odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych wynikających z regulaminu ZGW podjął decyzję o zaprzestaniu zbiórki w/w odpadów.


W związku z powyższym odpady wielkogabarytowe oraz niebezpieczne mieszkańcy, którzy posiadają deklarację na odbiór odpadów mogą dostarczyć do Zakładu Utylizacji Odpadów w Starym Lesie. Odpady te zostaną odebrane za darmo w ramach opłaty za odbiór odpadów.

Przypominamy, że już od przyszłego roku wszystkie odpady będą odbierane według uchwalonego przez Radę Gminę regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kaliska.