Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Informacja w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Kaliska na realizację zadań publicznych

Informacja w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Kaliska na realizację zadań publicznych
 

Wójt Gminy Kaliska informuje, iż po rozpatrzeniu złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwijania aktywności sportowej mieszkańców, organizacji wydarzeń kulturalnych oraz podnoszenia świadomości mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa, przyznaje się dotacje na wsparcie realizacji zadań poniżej wymienionym organizacjom:
 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Dotacja przyznana przez Gminę Kaliska

1.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Gminie Kaliska

Letnia szkoła gry w kule

3 560,00 zł

2.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Gminie Kaliska

W zdrowym ciele zdrowy duch – cykl spotkań kulturalno-edukacyjnych

4 000,00 zł