Accessibility

Informacja w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Kaliska na realizację zadań publicznych

Informacja w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Kaliska na realizację zadań publicznych
 

Wójt Gminy Kaliska informuje, iż po rozpatrzeniu złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwijania aktywności sportowej mieszkańców, organizacji wydarzeń kulturalnych oraz podnoszenia świadomości mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa, przyznaje się dotacje na wsparcie realizacji zadań poniżej wymienionym organizacjom:
 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Dotacja przyznana przez Gminę Kaliska

1.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Gminie Kaliska

Letnia szkoła gry w kule

3 560,00 zł

2.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Gminie Kaliska

W zdrowym ciele zdrowy duch – cykl spotkań kulturalno-edukacyjnych

4 000,00 zł