Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Informacja dot. przyjmowania zgłoszeń kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych.

                                                                                                                                                                 Kaliska 31.03.2020r.

 

Informuję, iż zgłoszenie kandydatów  na członków obwodowych komisji wyborczych w Urzędzie Gminy Kaliska, będzie przyjmowane  poprzez przesłanie w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej,  na adres: sekretariat@kaliska.pl.

Zasady dokonania zgłoszenia:

  1. Termin przesłania zgłoszenia upływa w dniu 10 kwietnia 2020r. (w godzinach pracy normalnego funkcjonowania Urzędu Gminy),
  2. Nie jest wymagany podpis elektroniczny,
  3. Oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).
  4. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest;

a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

b) potwierdzenie doręczenia do Urzędu Gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik Urzędu Gminy) za pośrednictwempoczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

 

 

Numer telefonu do kontaktu (dot. przyjmowania zgłoszeń):

58 5889201 lub 510218762.

 

 

                                                                                                                                   Wójt Gminy Kaliska

                                                                                                                                    /-/ Sławomir Janicki