Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

FRANK, ul. LIPOWA - OFERTA INWESTYCYJNA pod budownictwo mieszkaniowe - przetarg 17.04.2014

FRANK, ul. LIPOWA  - OFERTA  INWESTYCYJNA

pod budownictwo mieszkaniowe

 

 

 

Właściciel:

Gmina Kaliska

Powiat Starogardzki

Województwo Pomorskie

Opis terenu:

Obszar pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 1,46 ha  składający się z 13 działek.
 

Pozostałe do sprzedaży działki:

- działka nr 39/7 – 0,2027 ha

- działka nr 39/8 – 0,1570 ha

- działka nr 39/10 – 0,1003 ha

- działka nr 39/13 – 0,1059 ha

- działka nr 39/14 – 0,1047 ha

- działka nr 39/16 – 0,0893 ha

- działka nr 39/17 – 0,1173 ha

- działka nr 39/18 – 0,0881 ha

- działka nr 39/19 – 0,0837 ha

- działka nr 39/20 – 0,1132 ha

 

Orientacyjna cena: 40 PLN za 1 m2 + VAT

Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu.

 

Teren uzbrojony w sieć wodociągową oraz kanalizacyjną. Aktualnie trwają prace w kierunku całkowitego uchylenia istniejącego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. 

Przeznaczenie - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Istnieje dostęp do drogi powiatowej, łączącej się z drogą krajową nr 22.  Odległość do miejscowości gminnej Kaliska wynosi ok. 200 m, z możliwością bezpiecznego dojścia utwardzonym ciągiem pieszo-rowerowym.

W trakcie opracowywania jest projekt budowlany dot. zasilania energetycznego dla tego terenu.

 

Do pobrania – mapa terenu

Ogłoszenie o przetargu - 17.04.2014

 

Osoby do kontaktu:

 

Leszek Burdyński, tel. 58/5889201,e-mail: l.burdynski@kaliska.pl

Bożena Pozorska, tel. 58/5889201, e-mail: promocja@kaliska.pl