Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Dowóz osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Dowóz osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

 

Wójt Gminy Kaliska informuje, iż Gmina Kaliska zapewnia dowóz osób niepełnosprawnych oraz mających trudności w dostępie do punktu szczepień, tj.

1. Osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,

2. Osób mających obiektywnie i niemożliwie do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejscu zamieszkania punktu szczepień.

Zgłoszenia na transport będą przyjmowane telefonicznie w Urzędzie Gminy Kaliska codziennie od poniedziałku do piątku:

Poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30 – 15:30

Środa 7:30 – 17:00

Piątek 7:30 – 14:00

 

Kontakt z koordynatorem ds. transportu pod numerem telefonu:

575-787-227 Małgorzata Wyklandt oraz e-mail m.wyklandt@kaliska.pl

 

Szczepienia w Gminie Kaliska wykonywane będą przez:

Zakład Opieki Zdrowotnej MEDPHARMA S.A. Filia w Kaliskach

ul. Nowowiejska 5

83-260 Kaliska

Informację w zakresie rejestracji szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2  można uzyskać pod numerami telefonów :

58 58 89 003

58 58 89 033

58 58 89 673

        Ponadto w sprawach zapewnienia podstawowych potrzeb dla osób będących w izolacji i kwarantannie spowodowanych wirusem COVID-19 można kontaktować się z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach pod numerami telefonów:

510-193-959

510-193-957