Accessibility
UE

Zaproszenie na Komisję Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Teresa Baczkowska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji,

które odbędzie się  23.04.2024 r. (wtorek) o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Gminy Kaliska (I piętro).

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i powitanie zebranych oraz przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Podejmowane działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień.
  4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Kaliska.
  5. Sprawy organizacyjne i informacje.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie posiedzenia.

 

                                                                                                                      Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

                                                                                                                                                     /-/Teresa Baczkowska