Accessibility
UE

Zaproszenie na Kociewskie Forum Turystyki - Świecie, 24.10.2016

 

Napoleon, Ostnicowe Parowy Gruczna i ruchanki z fjutem czyli jak opowiadać o Kociewiu...

 

To będzie pierwsze tego typu wydarzenie na terenie Powiatu Świeckiego.
24 października w rulewskim Pałacu Hanza, na zaproszenie Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE oraz Starostwa Powiatowego w Świeciu spotkają się osoby związane z lokalną i regionalną turystyką, by wspólnie z innymi wyjątkowymi gośćmi podzielić się branżowymi doświadczeniami, wysłuchać prelekcji, podyskutować
o problemach...

 

Konferencja ta wpisuje się w cykl lokalnych forów turystyki, które od wiosny odbywają się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w jego najważniejszych turystycznie obszarach.

Wspólna Inicjatywa lokalnych organizacji turystycznych, samorządów, Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej oraz Urzędu Marszałkowskiego ma służyć zarówno wymianie poglądów, jak i konstruktywnej dyskusji uwzględniającej opinie i potrzeby zainteresowanych rozwojem turystyki. Patronat nad cyklem wydarzeń objął Piotr Całbecki - Marszałek Województwa.

 

- Spotkanie jest dedykowane osobom zainteresowanym rozwojem turystyki, przedstawicielom: branży turystycznej (hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, kwatery agroturystyczne), samorządu terytorialnego, instytucji zajmujących się tworzeniem produktu turystycznego - informuje Iwona Karolewska, Sekretarz Powiatu Świeckiego -  Zaproszenia kierujemy głównie do podmiotów z terenu naszego powiatu, ale są też zaproszeni spoza jego terenu - przedstawiciele z województw: kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

 

W trakcie spotkania uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać prezentacji i wystąpień zaproszonych prelegentów. Tematem wiodącym będzie współpraca wielopodmiotowa w zakresie kreowania i rozwoju lokalnej gospodarki turystycznej z wykorzystaniem potencjału lokalnej organizacji turystycznej.

 

- Celem głównym projektu jest promocja Kociewia Świeckiego (powiatu świeckiego) w oparciu o walory i produkty turystyczne oferowane przez różne podmioty - podkreśla Piotr Kończewski, dyrektor Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE - To również okazja na zaprezentowanie dotychczasowych działań naszej organizacji, szczególnie w tej części Kociewia.

 

Włodarze powiatu wraz z LOT KOCIEWIE zgodnie twierdzą, że Powiat Świecki to jedne z jaśniejszych punktów turystycznej marki województwa kujawsko-pomorskiego „Konstelacje dobrych miejsc”. Atrakcje turystyczne tej części Kociewia stanowią kanon atrakcji wojewódzkich i umożliwiają tworzenie markowego produktu sieciowego.

 

Zainteresowane konferencją osoby organizatorzy odsyłają do strony internetowej: www.forum.kociewie.eu - tam znaleźć można więcej informacji o Kociewskim Forum Turystyki oraz dokonać rejestracji poprzez specjalny formularz. Zapisać można się również wysyłając maila na adres: forum@kociewie.eu - lista otwarta jest do 17 października.