Accessibility
UE

Przypominamy o konieczności wymiany kopciuchów

Przypominamy o konieczności wymiany kopciuchów

 

Sejmik Województwa Pomorskiego w 2020 roku przyjął tzw. uchwałę antysmogową, która wprowadziła ograniczenia i zakazy w zakresie możliwości eksploatacji pieców. Celem przyjętych regulacji jest likwidacja przestarzałych urządzeń grzewczych oraz poprawa jakości powietrza w województwie pomorskim.

Wprowadzenie uchwał antysmogowych nałożyła na mieszkańców Pomorza konieczność wymiany starych kotłów na ekologiczne źródła ogrzewania.

Terminy, wynikające z uchwały antysmogowej dla Województwa Pomorskiego:

  1. Od 1 września 2024 r. – zakaz eksploatacji kotłów na węgiel lub drewno niespełniających wymogów dla kasy 3 lub nieposiadających tabliczki znamionowej,
  2. Od 1 września 2026 r. - zakaz eksploatacji kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4,
  3. Od 1 lipca 2035 r. – zakaz eksploatacji kotłów na węgiel lub drewno klasy 5,
  4. Do 31 sierpnia 2024 r.  – konieczność wymiany kominków i innych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu.

 

Więcej dowiesz się na: http://powietrze.pomorskie.eu/

 Czy można otrzymać dofinansowanie do wymiany starych kotłów?

Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy można otrzymać w programie „Czyste Powietrze”.

W celu ułatwienie mieszkańcom aplikowania o dofinansowanie do wymiany starych źródeł ogrzewania na ekologiczne czy przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych w Urzędzie Gminy Kaliska został utworzony Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. 

Podczas wizyty w Punkcie mieszkańcy mogą uzyskać bezpłatne porady dotyczące programu, pomoc przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność.

Punkt został utworzony w ramach realizacji porozumienia, jakie zostało zawarte pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Kaliska.

Godziny otwarcia Punktu:

Konsultacje w Punkcie odbywają się w godzinach pracy Urzędu Gminy Kaliska:

Poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:30 do 15.30

Środa od 7:30 do 17.00

Piątek od 7:30 do 14.00

adres: Urząd Gminy Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska, pok. 1.