Accessibility
UE

Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia" informuje, że w dniach 31.10.2016 r.- 29.11.2016 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy

 

 

Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia" informuje, że w dniach 31.10.2016 r. - 29.11.2016 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach:

- Przedsięwzięcia 1.1.1 Komercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego(turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia).

Wszystkie informacje związane z naborem znajdują się poniżej.

- Przedsięwzięcia 1.2.1. Niekomercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/ rekreacji/ dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, zabytki).

Przedsięwzięcia 2.1.1: Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach

( z wyłączeniem działalności turystycznej, rekreacyjnej, dziedzictwa kulturowego i gastronomii)

oraz podnoszenie kompetencji beneficjentów z uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych,

promujących ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Wszystkie informacje związane z naborem znajdują się na stronie http://chatakociewia.pl/