Urząd zamknięty do odwołania

Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, Urząd Gminy w Kaliskach z dniem 23 marca zamknięto dla interesantów. Dlatego prosimy o załatwienie pilnych spraw telefonicznie, drogą mailową, poprzez e-PUAP, bądź odłożenie ich na późniejszy termin.  Numery telefonów do wszystkich pracowników dostępne są TUTAJ.

Tymczasowe zasady odbioru dowodów osobistych. Ze względu na zagrożenie koronawirusem dowody będzie można otrzymać w urzędzie gminy w poniedziałek, wtorek, czwartek piątek, wyłącznie w godzinach 8.00 - 10.30, w środę od godziny 14.30 – 16.30. Aby odebrać dokument należy zadzwonić do Urzędu tel. 58 5989201, potwierdzić dostępność dowodu i umówić termin jego odbioru. W przypadku uzyskania odpisu aktu urodzenia, zgłoszenia zgonu należy kontaktować się telefonicznie w celu umówienia indywidualnej wizyty.

Jednocześnie prosimy przedsiębiorców o składanie elektronicznych wniosków bezpośrednio do CEiDG. Do odwołania nie ma możliwości składania papierowych wniosków w Urzędzie.

Accessibility

Konsultacje Społeczne w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska

W związku z szerokim zakresem konsultacji społecznych zmiany dokumentu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska”, Wójt Gminy  
w dniu 27.02.2017r. wydał Zarządzenie nr 25/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 122/2016  i określił nowy termin trwania konsultacji społecznych oraz składania formularza wniosków do w/w dokumentu. Zmiana terminu polega na wydłużeniu czasu trwania wskazanych czynności do dnia 31.03.2017r.

Zachęcamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych.

Zarządzenie nr 25/2017