Accessibility
UE

Dokończenie remontu świetlicy i zagospodarowanie terenu Centrum Studzienice

 

Realizacja projektu odbywa się w 2013 roku w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Poziom dofinansowania to 75 % wydatków kwalifikowanych projektu, a całkowita wartość zadania wynosi 237.474,66 zł.

Wykonawcą prac jest firma TuksDach ze Starogardu Gdańskiego.

 

Zakres prac obejmuje:

- budowę placu zabaw

- budowę dwóch wiat z siedziskami

- budowę wiaty na drewno opałowe

- utwardzenie terenu

- dokończenie remontu budynku świetlicy

- budowę ogrodzenia.