Accessibility
UE

Ankieta dot. satysfakcji klientów z jakości usług dostępnych w Urzędzie Gminy w Kaliskach

WÓJT GMINY KALISKA Ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kaliska
w zakresie ankiety dotyczącej satysfakcji klientów z jakości usług dostępnych
w Urzędzie Gminy w Kaliskach

 

 1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie:

od dnia 24 stycznia 2021 r. do dnia 24 lutego 2021 r.

 1. Ankieta będzie dostępna:
 1. w sekretariacie Urzędu Gminy w Kaliskach,
 2. w biurze obsługi Urzędu Gminy w Kaliskach,
 3. na stronie internetowej Gminy Kaliska,
 4. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaliska,
 5. u sołtysów poszczególnych sołectw,
 6. formularzu elektronicznym, do którego link umieszczony zostanie na stronie internetowej Urzędu.
 1. Opinie i wnioski w przedmiocie konsultacji na wypełnionym formularzu należy złożyć
  w formie papierowej w skrzynce podawczej Urzędu Gminy Kaliska, w formie elektronicznej wypełnić i przesłać za pośrednictwem formularza, do którego link umieszczony zostanie
  na stronie internetowejUrzędu, w formie elektronicznej przez na adres: lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Kaliska,
  ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska, w terminie do 24 lutego 2021 r. Przy przesyłaniu opinii drogą pocztową za termin jej wniesienia uznaje się datę wpływu do Urzędu Gminy Kaliska.
 2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Gminy Kaliska oraz na tablicy ogłoszeń
  w Urzędzie Gminy Kaliska.

Link do ankiety w formie elektronicznej: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJMnAtjrvCvi0_RcaVCyr_dXxZkaeY60730Q9sbpTS4uJeQA/viewform

 

Zarzadzenie-konsultacje-spoleczne.pdf

 

Ankieta-badajaca-satysfakcje-klientow-z-jakosci-uslug.pdf