Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Życzenia z okazji "Dnia Samorządowca"

Dzień 27 maja uchwalony został przez Sejm RP w 2000 roku DNIEM SAMORZĄDOWCA.

 

Z  tej okazji wszystkim osobom, które współtworzą samorząd,

 

które pracowały i pracują dla dobra lokalnej społeczności i na rzecz  ,,Naszej Małej Ojczyzny’’,

 

pracownikom samorządowym, radnym, sołtysom, radom sołeckim, emerytom

 

pragnę złoży najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności

 

oraz satysfakcji w życiu prywatnym i zawodowym.

 

Dziękuję Wam za dotychczasową wspólną codzienną pracę,

 

liczne dowody profesjonalizmu i ogromnego zaangażowania.

 

Jestem pełen uznania dla Waszej odpowiedzialności i entuzjazmu,

 

który towarzyszy codziennym zajęciom.

 

   Życzę dużo wytrwałości oraz samych sukcesów,

 

aby Wasze wysiłki były zawsze zauważane i doceniane.

 

 

                                                                                               Wójt Gminy Kaliska

                                                                                              SławomirJanicki