Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

ZMIANY W OBSŁUDZE INTERESANTÓW W URZĘDZIE POCZTOWYM W KALISKACH

ZMIANY W OBSŁUDZE INTERESANTÓW W URZĘDZIE POCZTOWYM W KALISKACH
Wspólnie z pracownikami Poczty Polskiej podjęliśmy decyzję o zmianie lokalizacji miejsca obsługi punktu pocztowego w Kaliskach.
Klienci poczty obsługiwani będą przed utworzone w dniu dzisiejszym okienko znajdujące się na tylnej ścianie Urzędu Gminy (od strony Posterunku Policji).
Obsługa będzie odbywać się z podwyższenia, które wykonano z elementów podestu scenicznego bezpośrednio przy oknach zewnętrznych pomieszczeń poczty.
Pamiętajmy, aby zastosować się do zasady, by na podeście znajdowała się wyłącznie osoba obsługiwana, a pozostałe osoby zachowały odpowiedni odstęp od siebie.
Powyższe rozwiązanie zastosowano w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników poczty jak i jej klientów.